Кошницата е празна!
  • Български
  • English
Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

Онлайн магазин за: Автоаларми, Ксенон за автомобили, Крушки H3 | Крушки H4 | Крушки HI | Крушки D2S | Крушки D3S | Крушки D4S, Ксенон крушки, Централно заключване

Категории

Любопитни явления за ксенон крушка

15.05.2018

История. Ксенонът представлява газ, които се намира в атмосферата, чието изначално проучване датира през 1785 г., когато ученият Хенри Кавендиш разкрива интересното явление, че след премахване на известните съставки във въздуха приблизително 1.120 от първичния капацитет се задържа. Поради тази причина Кавендиш допуска, че има още един непознат на този етап газ.
След известен период от време до английския химик и физик Уилям Рамзи достигат тези твърдения и през 1898г. заедно с М. Травърс намират химичните елементи криптон и неон. Те започват изследвания и осъзнават, че след изолиране остава във въздуха друг неизвестен газ, който при нажежаване придобива синкав отблясък и създава електрически заряд. За да докажат наличието на новия химичен елемент е било нужно да се преработят 100 тона течен въздух, от който се добили 0.2 ml ксенон. Стига се до извода се, че съдържимостта на химичния елемент във въздуха е нищожно, но макар този факс атмосферата се явява изчерпаем източник на въпросния газ.
Новите инертни газове приемат имената си, както следва: неон ("нов"), криптон ("скрит") и ксенон (от гръцки - "чужд, странен"). Находката е от голяма значителност и през 1904г. Уилям Рамзи справедливо е отличен с Нобелова награда. Анализирането на ксенона се запазва през годините и през 1991г. вече може да се закупят първите крушки за масова употреба.  Ксенонът намира различна приложимост –фотография, кино, сценичното осветление и в телевизионните студия. Навлиза и в автомобилния отрасъл.

Как работят? Ксенон крушки не ползват рефлекторната система както халогенните, а прожекторна. Наличната светлина преминава през леща, като повишава потенциала и.
За да се създаде въпросната светлина, при ксенон крушките влизат в употреба два електродам, които са от волфрам, като нажежаемите жички при халогенните, но функционират по абсолютно различен начин. За може да се поставят, отначало влиза в употреба стъклена тръбичка от кварц, която посредством топлинна преработка придобива искания вид. След тази операция се поставя първия електрод, а втория е необходимо да бъде на отстояние 4 милиметра. Слагането му впрочем се изисква да се осъществи в херметически затворено пространство със стерилизиран въздух. Към него се прибавя и ксенон с нормално налягане. Малко по-малко то се повишава посредством охлаждане и достига температура от -200 градуса, при която газът премина в течно състояние и започва събирането си на дъното на стъклената тръбичка, която е запечатана. След регулирането на температурата ксенона вече е под голямо налягане.
Back to Top