Кошницата е празна!
  • Български
  • English
Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

Онлайн магазин за: Автоаларми, Ксенон за автомобили, Крушки H3 | Крушки H4 | Крушки HI | Крушки D2S | Крушки D3S | Крушки D4S, Ксенон крушки, Централно заключване

Категории
18.06.2018
Любопитни явления за ксенон крушка (продължение)

На последващото ниво стъклената тръбичка се слага в аналогична на нея. Изисква се, понеже се образуват повече UV лъчи, в съпоставка с халогенната светлина. Тези лъчи биха могли да увредят някои части от фаровете, които са изградени от поликарбонат. За да се предотврати риска влиза в употреба втора специфична стъклена тръбичка, играеща роля на абсорбатор. На крайното ниво всички компоненти се оставят на висока температура в обособена за целта машина, отчитаща дали равнищата на светлина и топлина са в норма.

Така създадената крушка е готова за експлоатация. След като се постави в  автомобила, при стартиране на акумулатора се получава искра между тях и тя засветва.

Плюсове. Главният плюс на ксенон светлините е, че те излъчват по-ярка светлина в сравнение с халогенните. Областта на видимост на водача се повишава в пъти повече, а вероятността за потенциален риск намалява, защото е налице по-високо  време за реакция. Светлината идваща от ксенона доближава слънчевата и по този начин не раздразнява толкова много очите. Можете да избере от цветовата гама, докато при халогенната тази характеристика отсъства.

15.05.2018
Любопитни явления за ксенон крушка

История. Ксенонът представлява газ, които се намира в атмосферата, чието изначално проучване датира през 1785 г., когато ученият Хенри Кавендиш разкрива интересното явление, че след премахване на известните съставки във въздуха приблизително 1.120 от първичния капацитет се задържа. Поради тази причина Кавендиш допуска, че има още един непознат на този етап газ.

След известен период от време до английския химик и физик Уилям Рамзи достигат тези твърдения и през 1898г. заедно с М. Травърс намират химичните елементи криптон и неон. Те започват изследвания и осъзнават, че след изолиране остава във въздуха друг неизвестен газ, който при нажежаване придобива синкав отблясък и създава електрически заряд. За да докажат наличието на новия химичен елемент е било нужно да се преработят 100 тона течен въздух, от който се добили 0.2 ml ксенон. Стига се до извода се, че съдържимостта на химичния елемент във въздуха е нищожно, но макар този факс атмосферата се явява изчерпаем източник на въпросния газ.

Новите инертни газове приемат имената си, както следва: неон ("нов"), криптон ("скрит") и ксенон (от гръцки - "чужд, странен"). Находката е от голяма значителност и през 1904г. Уилям Рамзи справедливо е отличен с Нобелова награда. Анализирането на ксенона се запазва през годините и през 1991г. вече може да се закупят първите крушки за масова употреба.  Ксенонът намира различна приложимост –фотография, кино, сценичното осветление и в телевизионните студия. Навлиза и в автомобилния отрасъл.

11.04.2018
За какво най-често се пита, когато стане дума за ксенон

Какво представлява абревиатурата H.I.D.?
High Intensity Discharge Lamp, което в превод означава Високо интензивна газоразрядна лампа.
Как протича процеса на светване при ксенона?

Процеса протича като произвеждания електрически заряд пали ксенонов газ в херметически затворен балон. Механизмът е аналогичен на природното явление светкавица. При ксенон крушката липсва нажежаема жичка. Тя сътворява нужната светлина при разряда между двата електрода в кварцовата капсула, която е изпълнена с ксенонов газ, който от своя страна йонизира и свети.
Защо да заменя конвенционалните лампи с ксенон крушка?

Ксенон крушките притежават по-дълъг живот от конвенционалните крушки. Когато използвате ксенон крушка с температура от 5 000К ще получите в замяна една естествена, бяла светлина, която не дразни на очите. Светлината, която излъчва ксенон крушката е три пъти по-ярка в сравнение с халогенната, което от своя от страна ви предлага по-добра осветеност на пътя, по-дълго време за реагиране, следователно и повишаване на сигурността ви.
Какво представлява температурата на цвета?

28.02.2018
Колко време отнема монтирането на ксенон системата?

Умелите монтажници поставят една ксенон система за приблизително час и половина-два, ако разбира се отсъстват затруднения като например затруднен досег до фаровете.
Осъществимо ли е демонтиране на ксенон система и поставяне на обикновени крушки?
При монтиране на ксенон система не се извършват никакви промени по автомобила ви, така че ако е необходимо лесно бихте могли да поставите конвенционалните крушки.

Веднъж монтирана ксенон системата на едно превозно средство може ли да се прехвърли на друго?
Бихте могли да прехвърлите ксенон системата само ако двете превозни средства са с еднакъв вид крушки. В случай, че второто превозно средство е с друг вид крушки, бихте могли да прехвърлите баластите и окабеляването и да вземете единствено нови крушки.
Заслепяват ли ксенон светлините отсрещните коли?

При точно регулирани фарове, не съществува основание ксенон светлините да заслепяват повече от конвенционалните.
Има ли как фаровете ми да светят по-синьо?
Ксенон крушките притежават “цветова температура”, измервана в Келвини (К), определяща цвета на светлината.
При взимането на ксенон система, бихте могли да подберете цветова температура, отговаряща на вкуса ви. Цветовите температури съответстват на следните цветове:

Back to Top

....................................